PrivacyDit is de gezamenlijke privacyverklaring van Golfpark De Kurenpolder en Hollandsche Golfschool (van golfpark De Kurenpolder) allen gevestigd te Kurenpolderweg 31, Hank, hierna te noemen: ‘De Kurenpolder’.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In dit verband zetten we voor u uiteen hoe wij in de praktijk met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@golfparkdekurenpolder.nl
 
Uw persoonsgegevens worden door De Kurenpolder bijgehouden en verwerkt in het kader van de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst. Deze gegevens betreffen uw voor- en achternaam, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, lidmaatschapsnummer, golflessen, handicapinformatie, wedstrijdgegevens, verzonden e-mails, afgelegde examens, betalingswijze, banknummer en een herkenbare afbeelding in een foto. Verder publiceren wij digitale berichten en foto’s op de website, ontvangt u nieuwsberichten en wisselen wij uw gegevens uit met de NGF.

De nieuwe AVG Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eist niet dat u actief instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Maar als u er niet mee akkoord bent dat wij uw gegevens bewaren en gebruiken, kunt u dit melden aan info@golfparkdekurenpolder.nl.

Er worden soms algemene (sfeer)foto’s van onze locatie en (groeps)activiteiten gemaakt voor promotionele acties. Als u niet wilt dat foto's op De Kurenpolder waarop u bent afgebeeld worden gebruikt voor pers en/of promotionele acties dan kunt u dit kenbaar maken bij de receptie of wedstrijdleiding. Wij zullen dan rekening houden met uw bezwaar. Hebt u hier vragen of opmerkingen over dan kunt u een email sturen aan info@golfparkdekurenpolder.nl.

Het voorgaande geldt overigens uitdrukkelijk niet voor kinderen die nog geen 16 jaar zijn. Voor hun registratie, dient de expliciete toestemming van hun ouder of voogd overlegd te worden. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van foto’s van hen. Voor het vastleggen van deze toestemming (of niet) wordt het inschrijfformulier gebruikt.
  
Wij hebben er tenslotte voor gekozen geen zogenaamde gemengde nieuwsbrieven met daarin zowel informatie over De Kurenpolder als commerciële boodschappen (bijvoorbeeld kortingsacties van een sponsor) te faciliteren en te versturen.

Directie Golfpark De Kurenpolder