Reserveren | Annuleren

Een golfbaan heeft elke dag een beperkt aantal starttijden voor golfers (starts). Het is de verantwoordelijkheid van elke golfer om zorgvuldig met het reserveren (en annuleren) van deze starttijden om te gaan. Reserveringen die niet tot echte starts leiden verminderen immers de mogelijkheid van andere golfers om te kunnen reserveren en veroorzaken onnodig omzetderving bij het golfpark. Als golfpark gaan we uit van goede bedoelingen en overmacht (bij annuleringen). Sancties, bij onzorgvuldig omgaan met starttijden, volgen dan ook pas na een schriftelijke waarschuwing en wanneer een golfer andere golfers en het golfpark blijft benadelen.
 

RESERVEREN

 
Starttijden
 • Het reserveren van starttijden kan via Hollandsche Golfclub App (klik hier), online (klik hier (volgt). Kom je er niet uit dan kan het ook telefonisch: 0162 - 402820.
 • Er kan niet langer dan 4 weken vooruit worden geboekt.
 • Per persoon kunnen maximaal 3 boekingen (van 9 of 18 holes) open staan.
 • Voor de aanvang van een golfronde dient een golfer zich altijd aan te melden bij de receptie.
Uitleg:
 • Een beperkt aantal boekingen hebben uitstaan betekent niet dat het aantal keer golfen in 4 weken beperkt is tot deze 3 keer.
 • Elke keer als je hebt gespeeld, vervalt immers een boeking en kun je weer een nieuwe boeking maken. 
 • De periode van 4 weken geldt steeds vanaf de huidige datum.
Handicarts
 • Handicarts kunnen telefonisch (via de receptie: 0162 - 402820) worden gereserveerd. 

ANNULEREN
 
Annuleringen
 • Starttijden kunnen telefonisch (via de receptie: 0162 - 402820), online of via de Hollandsche Golfclub App (klik hier) worden geannuleerd.
 • Annulering van een starttijd binnen 24 uur voor aanvang van de gereserveerde golfronde (de starttijd) dient altijd telefonisch via de receptie (0162 - 402820) te gaan.
 • Annuleringen worden niet als ronde afgeboekt van het speelrecht.
 • Bij onzorgvuldig omgaan met annuleringen kunnen er wel sancties worden ingesteld (zie hieronder bij Sancties).
No shows
 • Het niet aanmelden bij de receptie voor aanvang van een golfronde is een ‘no show’.
 • No shows worden beschouwd als een ‘gespeelde ronde’ en bij speelrechten afgeboekt als ‘gespeelde ronde’.
 • Als een no show niet kan worden afgeboekt van een speelrecht, wordt (bij leden) het tarief van de geldende greenfee in rekening gebracht.
 • Bij meerdere no shows kunnen sancties worden ingesteld (zie hieronder bij Sancties).
Eenmaal gestarte ronde
Als rondes eenmaal zijn gestart (aangemeld bij de receptie) is er geen compensatie voor het niet spelen of niet afmaken van deze ronde van 9 of 18 holes. Let op: Het is dus ook niet mogelijk om bij een ronde van 18 holes tussendoor te stoppen en restitutie te vragen voor de tweede lus (van 9 holes). Situaties waarin dit onredelijk zou uitwerken, kunnen worden voorgelegd aan hge@hgegolf.nl.

Sancties
Als het golfpark van mening is dat een golfer onzorgvuldig omgaat met het reserveren en annuleren van starttijden, wat o.a. kan blijken uit het aantal no shows en annuleringen, dan kunnen (na een schriftelijke waarschuwing) sancties worden ingesteld; zoals b.v. het tijdelijk niet mogen reserveren of alsnog betalen voor annuleringen. Er zal echter altijd eerst een waarschuwing komen.
 
Gebruik maken van de golfbaan zonder betaling
Een golfer die speelt zonder reservering en aanmelding (en dus niet in het systeem staat) overtreedt hiermee onze Huisregels; er wordt immers gespeeld zonder te betalen. Het golfpark heeft als sanctie het recht om het dubbele aantal van de gespeelde rondes door deze golfer van het speelrecht af te schrijven of via een factuur in rekening te brengen. Daarnaast geldt dat het golfpark het recht heeft om een golfer die de Huisregels overtreedt voor kortere of langere periode de toegang te ontzeggen.