Plaatselijke | Tijdelijke regels

Tijdelijke plaatselijke regels op Almkreek
Plaatsen van de bal
(Dit geldt voor de periode tussen 1 november en 30 april)

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

NB: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
Houtsnippers
Bij boomspiegels, ook wel de boomkrans genoemd, welke zijn voorzien van houtsnippers, is ontwijken verplicht. Regel 16-1a.

De straf voor het niet opvolgen is:
 • Strokeplay : 2 strafslagen
 • Matchplay :  verlies hole
GROTE BAAN - ALGEMENE INFORMATIE
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten.
 • Afstandspalen aan de zijkant van de fairway geven de afstand aan van 100 meter en 150 meter tot het midden van de green.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys en buggy’s tussen greens en bunkers gereden worden of door de hoge rough.
GROTE BAAN - PLAATSELIJKE REGELS
 • Out of bounds | Buiten de baan: wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen of hekwerk.
 • Vaste obstakels: alle afstandspalen, hindernispalen, rough- en (winter-) green beschermers, hole en next tee borden en alle andere borden met aanduidingen of aanwijzingen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 • Hole 2 | 11 en 3 | 12: het met stenen verharde deel van de dijk wordt beschouwd als vast obstakel waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
 • Hole 3 | 12: tijdens het spelen van deze hole, is het deel van de baan op de rechterkant van de hole aangegeven met witte palen, buiten de baan. Deze palen worden tijdens het spelen van deze hole beschouwd als out of bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn zij vaste obstakels.
 • Hole 6 | 15: als een speler niet zeker weet of de bal in de hindernis ligt op hole 6 | 15, dan kan | mag de speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende opties toepassen: slag en afstand (spelen van dezelfde plaats), of de dropping zone  gebruiken die beschikbaar is voor deze hindernis. Als een bal in de hindernis ligt op hole 6 | 15 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:
 1. Ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d (1) met bijtelling van een strafslag, of
 2. De oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping zone met bijtelling van een strafslag. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
KLEINE BAAN - ALGEMENE INFORMATIE
 • Het afslaan van de afslagmatten is verplicht.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys en buggy’s tussen greens en bunkers gereden worden of door de hoge rough.
 • Hole 8 | 17 en hole 9 | 18 niet tegelijk afslaan in verband met veiligheid.
 • Hole 9 | 18 heeft voorrang op hole 8 | 17.
KLEINE BAAN - PLAATSELIJKE REGELS
 • Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
 • Een kunststof afslagmat is integraal deel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
 • Hole 1 | 10: Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis, achter de green van hole 1|10, mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal in de dropping zone droppen links achter de green. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Hole 6 | 15: Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis op hole 6|15 mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal in de dropping zone droppen rechts achter de green. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.