Ook iets organiseren?Ja, het is waar, de meeste mensen doen liever ergens aan mee dan dat ze iets organiseren. Organiseren kost tijd. Veel gedoe… Maar er is ook een andere kant. Als je iets organiseert, kun je helemaal zelf bepalen wat je gaat doen. Nou, bijna helemaal zelf. Altijd al gedacht dat het leuk zo zijn om een keer per maand met een groep te golfen en je eigen regels te bepalen? Of gewoon helemaal zonder scorekaart, gewoon gezellig samen golfen en dan borrelen? Een ‘wedstrijd’ waarbij je altijd je bal op een tee mag doen? Of juist superserieus? Bridgen met je vrienden? Of klaverjassen…of gewoon Skip bo?

Doe gewoon gek en dien je aanvraag in bij Ruby: activiteiten@hollandschegolfclub.nl

Activiteiten aanmelden
 • Iedereen die lid is van de Hollandsche Golfclub (HGC) kan activiteiten aanmelden bij de wedstrijdcommissie van HGC om eenmalig of voor langere periode onderdeel te worden van de activiteitenkalender van HGC.
 • Een belangrijke taak van de wedstrijdcommissie van HGC is ervoor te zorgen dat activiteiten zorgen voor spelplezier bij alle deelnemers. Dat iedereen zich welkom voelt. Dat er activiteiten zijn voor alle golfers en dat er op een locatie een goede balans is tussen groepstijden en losse rondes. Hierop worden aangemelde activiteiten dan ook beoordeeld.
 • Een aanmelding van een activiteit gaat altijd samen met de aanmelding van een wedstrijdleiding om de betreffende activiteit te organiseren/uit te voeren.

Vrijwilligers van Hollandsche Golfclub
Het is heel belangrijk dat er vrijwilligers zijn en dat ze zich gewaardeerd voelen. Natuurlijk komt de belangrijkste waardering van de deelnemers; het organiseren van leuke, gezellige activiteiten is natuurlijk waarom je ‘het’ doet als vrijwilliger. En vrijwilligers hebben ons laten weten dat een waardering zeker niet op een betaling voor werk zou moeten lijken: dat is immers niet waarom een vrijwilliger zich inzet.

Maar natuurlijk vinden we het ook belangrijk om als HGC te laten zien dat we de vrijwilligers waarderen. Dit doen we door altijd open te staan voor initiatieven. Het ‘werk’ van vrijwilligers makkelijker te maken door zoveel mogelijk te ondersteunen: met al onze communicatiemiddelen en met een vaste contactpersoon (Ruby). En door rondes (gedeeltelijk) te vergoeden. Als vrijwilliger is een ronde van je eigen activiteit natuurlijk iets minder ‘relaxed’ golfen dan voor alle deelnemers.

Meer weten? Stuur een e-mailtje aan: activiteiten@hollandschegolfclub.nl.
Voorwaarden activiteiten
 
 • Alle leden van de Hollandsche Golfclub (HGC) zijn welkom om mee te doen aan alle golfactiviteiten. Tenzij er vanwege de wedstrijdvorm een specifiek spelniveau is vereist, maar dit wordt dan in de voorwaarden van die specifieke activiteit vermeld.
 • Ook niet-leden (van de HGC) zijn welkom; alleen in hele specifieke gevallen kan het zijn dat dit niet past bij de doelstelling van de activiteit.
 • Activiteiten houden rekening met het spelniveau en spelbehoefte van de golfers.
 • Kosten voor deelname zijn voor iedereen gelijk. Kosten zijn nooit hoger dan een reële bijdrage aan prijzen en organisatie.
 • Als een activiteit bestaat uit het spelen van rondes op de golfbaan, dan worden hiervoor rondes van het speelrecht afgeschreven of rondes worden als een greenfee (tegen gereduceerd tarief voor leden van HGC) afgerekend.
 • Activiteiten starten zoveel mogelijk in daluren: in de namiddag of vroeg in de ochtend.
 • Alle activiteiten vallen onder de wedstrijdcommissie van HGC en het Reglement Golfactiviteiten.
 • Een wedstrijdleiding kan aanvullende regels stellen voor een activiteit (spelvoorwaarden etc.), zie Aanvullingen bij Reglement activiteiten HGC(PDF). Deze worden vooraf met de wedstrijdcommissie van HGC afgestemd.
 • Voor alle activiteiten geldt dat het speeltempo en de maximale rondetijdenvoor de betreffende golfbaan gelden. En natuurlijk: Speel Ready Golf!
Wedstrijdleiding
 
 • De verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke activiteit ligt bij de wedstrijdleiding voor die betreffende activiteit.
 • De promotie van activiteiten valt onder de wedstrijdcommissie van HGC (in samenspraak met de wedstrijdleiding).
 • HGC kan ondersteunen in de communicatie naar de deelnemers.
 • De wedstrijdleiding zorgt verder voor:

  - Administratieve afhandeling (inschrijvingen etc.).
  - Communicatie richting deelnemers.
  - Uitvoering activiteit zelf.
  - Handhaven regels over tempo in de baan en andere Huisregels.
  - Efficiënte en correcte afhandeling betaling horeca door deelnemers.
Competitie

Ook meedoen aan competitie (NGF of andere competities waarbij op verschillende golfbanen wordt gespeeld) vallen onder activiteiten van de wedstrijdcommissie van HGC.

Hiervoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 • Competitie wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar er is wel een maximum aan het aantal teams dat per jaar mee kan doen, om de golfbaan ook toegankelijk te houden voor andere golfers.
 • Net als andere rondes, betalen competitiespelers voor het gebruik van de baan. Dit betekent voor de NGF-competitie dat het ontvangende team van HGC betaalt voor het gebruik van hun gasten.
 • De rondes van de gasten van de NGF-competitiespelers kunnen tegen een extra gereduceerd greenfeetarief worden afgenomen. Hiervoor wordt het tarief van een ronde van 9 holes volgens het dalurenspeelrecht van max. 20 rondes aangehouden. Voor andere competities kunnen andere prijsafspraken gelden.
 • Gasten van NGF-competitiespelers mogen voorspelen tegen het standaard gereduceerd greenfeetarief.
 • De exploitant zal op de competitiedag eventueel buffertijden (voor eigen rekening) inzetten voor en na de starts van de teams.
 • Het ontvangende team is verantwoordelijk voor een goede doorstroming in de baan. De exploitant zal de verantwoordelijke personen faciliteren om dit goed te kunnen vaststellen en reguleren, b.v. met buggy’s of scooters.
Huisregels

De huisregels van Golfpark De Kurenpolder vind je hier.
 
Wedstrijdcommissie HGC

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Ruby (op de foto hieronder): activiteiten@hollandschegolfclub.nl